Statement


Jeg kommer fra en midtjysk gård og jeg kan i dag se, at det også er dér, mine værker kommer fra.

Mit arbejde har de senere år bevæget sig frem mod en tilbagevending til min landlige opvækst,
som kørte jeg med fuld fart frem i bakgear. Mine værker er ikke street. De er mark og skov.
De taler om det jeg kommer fra og interesserer mig for. På den måde forholder de sig til samtiden.
I alle fald min samtid.

Jeg ser mit arbejde som en slags langt knevrende visuelt beat-digt. Den litterære inspiration er gennemgående og flere billeder består blot af korte sætningskonstruktioner, der ikke sjældent omhandler kragen. Min fascination af denne mørke fugl er grobund og afsæt for mit arbejde.
For at et grafisk værk virker for mig, skal det have karakter af krage.

Jeg har i mit arbejde med grafik tillige gjort brug af jagtvåben side om side med træsnitsknive og radérnåle. For mig er både en kniv og et jagtvåben rurale værktøjer, der understreger min hensigt.

Jeg bilder mig ind, at jeg arbejder i forlængelse af Søren Hjorth Nielsen (1901-83).