Statement


Jeg kommer fra en midtjysk gård, og jeg kan i dag se, at det også er dér, mine værker kommer fra.

Mit arbejde har de senere år bevæget sig frem mod en tilbagevenden til min landlige opvækst,
som kørte jeg med fuld fart frem i bakgear. Mine værker er ikke street. De er mark og skov.
De taler om det jeg kommer fra og interesserer mig for. På den måde forholder de sig til samtiden.
I alle fald min samtid.

Jeg ser mit værk som et langt knevrende visuelt beat-digt. Den litterære inspiration er gennemgående og flere billeder består blot af korte sætningskonstruktioner, der ikke sjældent omhandler kragen.
Min fascination af denne mørke fugl er grobund og afsæt for mit arbejde.
For at et grafisk værk virker for mig, skal det have karakter af krage.

Jeg har i mit arbejde med grafik gjort brug af alle mulige knive og radérnåle side om side med jagtvåben og søm. For mig er både en kniv, et søm og et jagtvåben rurale værktøjer, der understreger min hensigt.

Trykgrafik er for mig et kontemporært medie, der arbejder sig fremad ved at stille sig på skuldrene af det bestående og hilse bagud.
Jeg bilder mig ind, at jeg arbejder i forlængelse af Søren Hjorth Nielsen (1901-83).I derive from a farm in Jutland. Today I am aware that this is also where my art derives from.

In recent years, my work increasingly reflects my rural upbringing, as if I drove backwards at full speed. My work is not street. My work is fields and woods.
It talks about what I grew up with and still care about. In this way, my work is contemporary.
At least my contemporary.

I see my work as a long mumbling, visual beat poem. The literary inspiration is pervasive and several images consist only of short sentences that barely deal with the crow.
My fascination with this dark bird is often the starting point for my work. In order to make graphics work for me, it must have the character of a crow.

In my work with graphics, I have used all sorts of knives and engraving tools as well as hunting weapons and stitches. For me, a knife, a nail, a hunting weapon are all rural tools that emphasize my artistic intention and my personal roots.

Printmaking, to me, is a contemporary medium: it is rooted in past traditions, and it moves into new territories of the future.
I like to think of my work as an extension of Danish artist Søren Hjorth Nielsen (1901-83).